Standardy W3C

Określają standardy pisania stron WWW. Poniżej znajdują się główne zagadnienia, które określają standardy W3C:

 • HTML/XHTML/XForms - podstawowe języki znaczników, stosowane do tworzenia stron WWW,
 • CSS - kaskadowe arkusze stylów,
 • DOM - Document Object Model - ustanowienie jednolitego systemu, w jaki sposób przeglądarki zarządzają wyświetlaniem i indeksowaniem elementów stron WWW,
 • XML - język znaczników, na podstawie którego tworzone są aplikacje XML,
 • HTTP - protokół przesyłania stron WWW,
 • SVG - Scalable Vector Graphics - ogólny format grafiki wektorowej,
 • VoiceXML - język specyfikacji dialogu głosowego człowiek-komputer,
 • SMIL/TimeText - Synchronized Multimedia Integration Language - język, przy pomocy którego (wewnątrz XML) będzie można swobodnie manipulować plikami multimedialnymi i tekstem,
 • XSL/XSLT/XPath/XPointer - style, transformacje i inne techniki z tym związane,
 • WAI - dostępność stron WWW,
 • PICS - ocena zawartości stron WWW (pornografia, przemoc) bez stosowania cenzury, w celu ochrony dzieci,
← WSTECZ